fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • Metų pradžia – tinkamas metas pasikeitimams ir naujiems iššūkiams. 2019 m. sausio 21 d. vykusiame Verslo moterų asociacijos narių susitikime „Pokyčiai ir vizijos“ paskelbta, jog organizacijos vairą perima Skaidra Vaicekauskienė.

  Du metus asociacijai vadovavusi Rima Ingstad labai daug nuveikė asociacijos labui. Pasak asociacijos Valdybos pirmininkės Dalios Foigt-Norvaišienės, „Rima Ingstad, kuri taip pat yra ir viena iš asociacijos steigėjų, eidama direktorės pareigas pasižymėjo nepaprastu darbštumu, negailėjo laiko ir pastangų, dirbdama asociacijos narių labui. Rima savo bendravimo įgūdžių dėka subūrė gausią verslių moterų bendruomenę, organizavo ne tik verslui bei vadybai skirtus renginius, bet ir rūpinosi asociacijos narių dvasiniu ugdymu.“
  Skaidra Vaicekauskienė yra mokymus organizuojančios VŠĮ ITMC direktorė. Nuo pat Verslo moterų asociacijos sukūrimo ji yra labai aktyvi jos narė, o pastaruoju metu buvo išrinkta ir veikė asociacijos Valdyboje. Skaidra savo paskyrimą vadovauti Verslo moterų asociacijai vertina kaip didelį pasitikėjimą jos profesionalumu ir kompetencija. Ji žada negailėti savo asmeninių jėgų tolimesniam asociacijos augimui bei veiklos plėtrai visų jos narių labui ir pabrėžia kiekvieno nario svarbą: „Esame ambicingos, verslios moterys, bet kartu mokame ir dalintis. Turime išsikėlę gražių tikslų ir, tikiu, kartu visa tai tikrai įgyvendinsime.“
  Susitikime „Pokyčiai ir vizijos“ Valdybos pirmininkė Dalia Foigt-Norvaišienė pristatė išplėstiniuose Valdybos ir steigėjų susitikimuose aptartas galimas 2019-ųjų metų veiklos kryptis. Su dideliu įsitraukimu VMA narės aptarė, kaip jos šiuo metu, kai asociacija pradėjo skaičiuoti jau ketvirtus savo veiklos metus, o narių skaičius perkopė 140, įsivaizduoja asociacijos misiją ir tolimesnius tikslus. Darbo grupėse buvo iškelta daugybė idėjų bei pasiūlymų, kurie jau artimiausiu metu virs veiklos strategija su konkrečiais veiklos planais.
  Dėkojame mūsų narei Genovaitei Dudėnienei už naują labai jaukią erdvę mūsų susitikimui ir šiltą priėmimą viešbučio „Hotel Vilnia“ restorane.