fbpx
  • Lietuvos
 • login

 • 2023 metų gegužės 10 dieną įvyko visuotinis Verslo moterų asociacijos narių susirinkimas, kuriame buvo apžvelgti praėjusių metų darbai ir nubrėžtos artimiausių metų gairės. Vienas svarbiausių šio susirinkimo rezultatų – naujajai kadencijai išrinkta Valdyba.

  „Kiekviena organizacija bent vieną kartą metuose stabteli įsivertinti, ką pasiekė, o taip pat aptarti ateities siekius. Džiugina, kad į šį renginį Verslo moterų asociacijos nariai rinkosi labai gausiai – akivaizdu, kad daugeliui rūpi, kas vyksta ir kas planuojama“, – po susirinkimo sakė VMA direktorė Birutė Velykienė.

  2022 m. pabaigoje asociacijoje buvo 46 nariai, iš kurių 25 atstovavo juridinius asmenis, o 19 – fizinius asmenis. Šiuo metu asociacijoje yra 44 nariai.

  Dauguma narių – Vilniaus verslų atstovai, tačiau turime ir narių iš Kauno, Šiaulių, Marijampolės, Trakų. Prieš kurį laiką VMA narių “geografiją” papildė ir narys iš Klaipėdos.

  Asociacijoje yra farmacijos, turizmo, viešbučių, sveikatingumo, grožio industrijos, buhalterinių, apskaitos ir audito, maitinimo, teisinių, transporto, tekstilės, mokymų, įdarbinimo bei atrankos, energetikos, reklamos, nekilnojamojo turto, verslo konsultavimo, marketingo, bankinių ir kitų paslaugų įmonių atstovai. B.Velykienės nuomone tai, jog VMA nariai yra tokių skirtingų verslo sričių specialistai,  atveria labai daug galimybių jų sinergijai.

  Susirinkimo dalyvius sveikino pirmoji asociacijos Prezidentė advokatė dr. Dalia Foigt-Norvaišienė bei kadenciją baigianti Prezidentė Verutė Vitkevičienė.

  Asociacijos veiklos ataskaitą pristatė VMA direktorė Birutė Velykienė, finansinės veiklos ataskaitas – asociacijai buhalterines paslaugas teikiančios įmonės vadovė Sonata Stanislovaitienė.

  Pagal VMA įstatus asociacijos Valdybą sudaro 7 nariai. Jie renkami 3 metų kadencijai. Prieš balsavimą buvo pasiūlytos 9 kandidatūros. Daugiausiai balsų surinko ir pasitikėjimo mandatus gavo: Sabina Izokaitienė, Danguolė Rutkauskienė, Jūratė Rudienė, Larisa Šalkovskaja, Verutė Vitkevičienė, Giedrė Martinaitienė, Rima Ingstad. Naująja VMA Prezidente Valdyba išsirinko Juratę Rudienę.

  Dėkojame ankstesniajai Valdybai už labai nuoširdų darbą ir didžiulį įsitraukimą į asociacijos gyvenimo kūrimą! Sveikiname naujai išrinktą Valdybą ir linkime kartu su VMA direktore B.Velykiene siekti ambicingų tikslų, kurie augintų ir stiprintų mūsų organizaciją bei jos narių bendrystę!

  VMA Valdybos narės ir direktorė: https://www.bwa.lt/apie-vma/vadovai/

  Už nuotraukas dėkojame mūsų narei Ugnei Helenei. Nuotraukų bus daugiau 🙂