fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • VERSLO MOTERŲ ASOCIACIJOS Istorija

  Verslo moterų asociacija Lietuvoje įkurta 2015 m. gruodžio 21 d.  Steigimo sutartį pasirašė šeši asmenys:  dr. Dalia Foigt-Norvaišienė, Vaida Balčiūnienė, Alma Ziziliauskienė, Rima Ingstad, Edita Mackevičienė ir Svetlana Zilinskienė.

  Poreikis įsteigti oficialią organizaciją atsirado po kelerių metų klubinės veiklos, kai užsimezgė ryšiai su panašiomis organizacijomis užsienio šalyse, o taip pat atsirado poreikis dalyvauti moterų verslumą bei saviugdą skatinančiuose projektuose, dalintis savo patirtimi su pradedančiomis verslininkėmis.

  Tapti asociacijos nariais kviečiami verslo savininkai bei aukščiausio lygio vadovai – veikloje jie gali dalyvauti kaip fiziniai asmenys arba atstovauti juridinį asmenį. Asociacija neapsiriboja vien tik moterų naryste, ji yra atvira visiems, kas atitinka pripažįstamas vertybes ir siekius.