fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • KAIP TAPTI NARIU

  Asociacijos nariu gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis Asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų.

  Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu pateikia prašymą, užpildydamas jį internete (anketą rasite šio puslapio apačioje paspaudę mygtuką NORIU TAPTI NARIU).

  Pateiktą prašymą Asociacijos valdyba apsvarsto ir sprendimą pateikia per septynias darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

  Pranešimas apie Valdybos sprendimą (su apskaičiuota nario mokesčio suma) siunčiamas elektroninio pašto adresu, kurį asmuo nurodė savo anketoje.

  NARIO MOKESTIS

  STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

  • Stojamasis mokestis į Asociacijos narius – 30 Eur.
  • Asociacijos metinis nario mokestis yra 170 Eur/asmeniui. Jei Asociacijos narys yra juridinis asmuo, nario mokestis mokamas už kiekvieną jį atstovaujantį fizinį asmenį.
  • Nario mokestis metų eigoje mokamas už tiek mėnesių, kiek liko iki kalendorinių metų pabaigos, įskaičiuojant ir mėnesį, kai buvo priimtas Valdybos sprendimas dėl prašymo tapti nariu patenkinimo.
  • Nauji Asociacijos nariai nario mokestį privalo sumokėti ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų skaičiuojant nuo pranešimo apie priėmimą dienos.
  • Esami nariai metinį nario mokestį privalo sumokėti iki einamųjų kalendorinių metų sausio 31 d.
  • Garbės narys metinio nario mokesčio nemoka.
  • Nario išstojimo arba pašalinimo iš Asociacijos atveju sumokėtas stojamasis į Asociacijos narius mokestis ir metinis nario mokestis negrąžinami.
  • Nario mokestis sumokamas į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą:

  Verslo moterų asociacija

  Kodas 304154454

  A/s nr. LT50 7044 0600 0807 0374

  SEB bankas

  Noriu tapti nariu