fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • Balandžio 17 d. įvyko visuotinis Verslo moterų asociacijos (VMA) narių susirinkimas, į kurį susirinko gerokai daugiau nei pusė narių. Sulaukėme ir svečio – Lietuvos finansininko, dėstytojo, mokslininko, šiuo metu besiruošiančio prezidento rinkimams Gitano Nausėdos. Išsivystė įdomi diskusija aktualiomis verslui temomis.

  Susirinkimo metu valdybos pirmininkė dr. Dalia Foigt-Norvaišienė pristatė VMA 2018 m. veiklos ataskaitą, asociacijos buhalterė Sonata Stanislovaitienė pristatė asociacijos veiklos finansinę 2018 m. atskaitomybę bei 2019 m. biudžetą.

  Per 2018 m. asociacija suorganizavo daugiau nei 30 renginių, kai kurie vyko asociacijos narių įmonėse. Asociacijos valdyba per 2018 m. rinkosi net 19 kartų, sprendė narių priėmimo klausimus, planavo renginius, ieškojo sprendimų asociacijai svarbiais klausimais.

  Asociacijos direktorė Skaidra Vaicekauskienė pristatė 2019 m. viziją, tikslus, uždavinius, strategines kryptis.

  Susirinkimo metu įvyko naujos valdybos rinkimai. Prieš pradedant rinkimus asociacijos narių padėka buvo skirta valdybos narėms, dirbusioms 3 metus: valdybos pirmininkei dr. Daliai Foigt-Norvaišienei, narėms Ilmai Miliūtei-Žilienei, Svetlanai Zilinskienei ir Anai Zlotkovskai. Į naują valdybą išrinktos: Jurgita Jociuvienė, Edita Karvelienė, Jūratė Kasperavičienė, Alma Ziziliauskienė ir Ana Zlotkovska.

  Kol vyko balsavimas asociacijos narės turėjo puikią progą paklausyti pranešėjo Mariaus Pareščiaus įžvalgų apie kibernetinį saugumą.

  Renginio fotografas Mykolas Bartkevičius.