fbpx
  • Lietuvos
 • login

 • Darbo grupės

  VMA narius kviečiame prisijungti ir aktyviai dalyvauti darbo grupių veikloje.

  Narys gali dalyvauti daugiau, nei vienos grupės veikloje. Prašome kreiptis į grupių lyderius.

   

  PROFESINIS KONSULTAVIMAS IR MENTORYSTĖ

  Profesinio konsultavimo ir mentorystės grupės veikloje dalyvauja VMA nariai, savo srities profesionalai, galintys pasidalinti patirtimi ir padėti besikonsultuojančiam asmeniui sprendimą rasti greičiau ir efektyviau.

  Grupės lyderė – Alma Ziziliauskienė, el.p. alma.ziziliauskiene@lt.gt.com

   

  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

  Tarptautinio bendradarbiavimo grupė palaiko kontaktus su užsienio šalių organizacijomis bei užsienio institucijomis Lietuvoje, kurių veiklos sritys atitinka Lietuvos Verslo moterų asociacijos tikslus bei siekius.

  Kartu vystomi įvairaus formato projektai, skatinami verslo ryšiai, organizuojami bendri renginiai, Verslo moterų asociacijos nariams platinama aktuali informacija.

  Grupės lyderė – Irina Žilinskienė, el.p. romturas@romturas.com

   

  BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE

  Bendradarbiavimo grupė palaiko kontaktus su kitomis verslo organizacijomis bei institucijomis Lietuvoje, kurių veikla yra aktuali Verslo moterų asociacijos nariams verslo partnerystės ir savitarpio pagalbos, asmenybės ugdymo ir saviraiškos bei kitais požiūriais.

  Kartu vystomi projektai, organizuojami bendri renginiai, ieškoma galimybių plėsti verslo ryšius, Verslo moterų asociacijos nariams platinama aktuali informacija.

  Grupės lyderė – Lina Nosevič, el. p. lina@spa-vilnius.lt

  RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

  Renginių organizavimo grupė rengia Verslo moterų asociacijos narių susitikimus, organizuoja teminius renginius su vidiniais ir kviestiniais lektoriais, o taip pat aktyviai dalyvauja, organizuojant bendrus renginius  su kitomis Lietuvos ar užsienio organizacijomis ar institucijomis.

  Grupė inicijuoja ir/arba palaiko atskirų Verslo moterų asociacijos narių dalyvavimą renginiuose, kuriuose yra reprezentuojama atstovaujama organizacija.

  Grupė nuolat informuoja Verslo moterų asociacijos narius apie vidinius organizacijos bei aktualius išorinius renginius.

  Būsimų renginių anonsai bei informacija apie įvykusius renginius skelbiama https://www.bwa.lt/renginiai/

  Grupės lyderė – Viktorija Orkinė, el. p. viktorija@v2o.lt

  PROJEKTAI

  Projektų grupė nuolat domisi galimybėmis dalyvauti projektuose, kurie gali būti naudingi Verslo moterų asociacijos nariams verslo plėtros, verslumo skatinimo ir vystymo, saviugdos bei kitais klausimais.

  Grupė rengia paraiškas dalyvauti ES struktūrinių fondų bei kitų organizacijų projektuose.

  Verslo moterų asociacijos nariams grupė skelbia informaciją apie aktualius projektus.

  Grupės lyderė – Edita Mackevičienė, el. p. edita@fejaskalbeja.lt

  KOMUNIKACIJA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

  Komunikacijos ir viešųjų ryšių grupė teikia informaciją apie Verslo moterų asociaciją žiniasklaidos priemonėms, rūpinasi informacijos apie organizaciją bei jos narius platinimu.

  Grupė rupinasi savalaikiu informacijos pateikimu organizacijos interneto svetainėje bei socialinių tinklų paskyrose.

  Komunikacijos ir viešųjų ryšių grupė aktyviai bendradarbiauja su visomis kitomis Verslo moterų asociacijos grupėmis, rengia informaciją ir rūpinasi jos sklaida.

  Kreiptis el.p. info@bwa.lt