fbpx
  • English
   • Lithuanian
 • login

 • NARIO MOKESTIS

  STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

  • Stojamasis mokestis į Asociacijos narius yra 0 Eur.
  • Asociacijos metinis nario mokestis yra 60 Eur/asmeniui. Jei Asociacijos narys yra juridinis asmuo, nario mokestis mokamas už kiekvieną jį atstovaujantį fizinį asmenį.
  • Jeigu asmuo į Asociaciją priimamas prasidėjus kalendoriniams metams, metinis nario mokestis tais kalendoriniais metais apskaičiuojamas proporcingai likusiems kalendorinių metų mėnesiams.
  • Nauji Asociacijos nariai stojamąjį į narius mokestį ir metinį nario mokestį privalo sumokėti per Asociacijos nario metinio mokesčio sąskaitoje nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per septynias darbo dienas skaičiuojant nuo minėtos sąskaitos gavimo dienos.
  • Esami nariai metinį nario mokestį privalo sumokėti iki einamųjų kalendorinių metų sausio 31 d.
  • Nario išstojimo arba pašalinimo iš Asociacijos atveju sumokėtas stojamasis į Asociacijos narius mokestis ir metinis nario mokestis negrąžinami.

  KAIP TAPTI NARIU

  Asociacijos nariu gali tapti veiksnus 18 metų sulaukęs fizinis asmuo arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka veikiantis juridinis asmuo, pripažįstantis Asociacijos tikslus ir sutinkantis aktyviai dalyvauti Asociacijos veikloje bei laikytis Asociacijos įstatų.

  Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu pateikia prašymą (anketą), užpildydamas jį internete.

  Pateiktą prašymą Asociacijos valdyba apsvarsto ir sprendimą pateikia per septynias darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Pranešimas su apskaičiuota nario mokesčio suma siunčiami elektroninio pašto adresu, kurį asmuo nurodė savo anketoje.

  Naujo nario mokestis ne vėliau, kaip per septynias darbo dienas, skaičiuojant nuo pranešimo apie Asociacijos Valdybos sprendimą gavimo dienos, sumokamas į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą:

  Verslo moterų asociacija

  Kodas 304154454

  A/s nr. LT50 7044 0600 0807 0374

  SEB bankas