fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • Renginio data: 2018-04-09

  Renginio vieta: Viešbutis „Radisson Blu Royal Astorija", Didžioji g. 35/2, Vilnius

  Visuotinis Verslo moterų asociacijos narių susirinkimas, į kurį susirinko gerokai daugiau, nei pusė mūsų organizacijos narių, apžvelgė 2017-ųjų metų įvykius bei rezultatus ir nubrėžė būsimos veiklos gaires.

  Asociacijos Valdybos pirmininkė Dalia Foigt-Norvaišienė pristatė organizacijos vystymosi skaičius ir Valdybos veiklos 2017-aisiais ataskaitą.

  2017-us metus asociacija baigė užaugusi iki 117 narių, iš kurių 53 buvo juridiniai asmenys, o 64 – fiziniai. Dauguma narių yra vilniečiai, tačiau organizacija turi ir labai aktyvių narių iš Kauno bei Šiaulių, o taip pat Marijampolės, Trakų, Širvintų.

  Beveik pusė – 54 – narių yra verslo savininkai, 30 – bendrasavininkai, likusieji – samdomi aukščiausio ir vidutinio lygio vadovai bei nepriklausomi konsultantai.

  Dauguma narių dirba uždarosiose akcinėse bendrovėse, tačiau yra ir visų kitų veiklos formų atstovų. Pagal veiklos pobūdį daugiausia yra paslaugų įmonių. Taip pat čia galima sutikti ir gamybinių įmonių bei didmeninės ir mažmeninės prekybos atstovų.

  Per 2017 metus asociacija pakvietė į 15 renginių, kuriuose buvo labai aktyviai dalyvauta. Be to, įvyko 11 renginių, kurie buvo organizuoti asociacijos narių įmonėse. Taip pat dar 6 renginiai vyko pas asociacijos partnerius ir kitas jai draugiškas organizacijas.

  Asociacijos Valdyba per 2017 metus rinkosi net 28 kartus – ji svarstė narių priėmimo bei pašalinimo klausimus, planavo renginius, ieškojo sprendimų įvairiausiais asociacijai svarbiais klausimais.

  Asociacijos direktorė Rima Ingstad pristatė ir savo asmeninį indėlį į organizacijos veiklą, ir organizacijos veiklos gaires bei uždavinius artimiausiam laikotarpiui. Svarbiausi akcentai: asociacija turi tarnauti savo narių labui, o taip pat skatinti jaunų moterų verslus, dalinantis sukaupta asociacijos narių patirtimi.

  Tarp artimiausių darbų numatomas  VMA žinomumo skleidimas ir naujų narių pritraukimas, tarptautinių ryšių paieška, bendravimo tarp regionų skatinimas.

  Asociacijos buhalterė Sonata Stanislovaitienė pristatė asociacijos veiklos finansinę 2017 m. atskaitomybę bei 2018 m. biudžetą.

  Renginio dalyviai labai aktyviai diskutavo dėl organizacijos vizijos, veiklos ir kitais aktualiais klausimais, buvo pateikta labai daug įdomių pasiūlymų.

  Po susirinkimo vyko kontaktų mugė, kurios metu asociacijos nariai pasinaudojo proga užmegzti naujus kontaktus, geriau pažinti kitų narių verslus.

  Renginio fotografas: Ludo Segers.