fbpx
  • Lietuvos
   • English
 • login

 • Renginio data: 2016-03-30

  2016 m. kovo 30 d. Europos lyčių lygybės institute (EIGE) Vilniuje vyko tarptautinis seminaras „Moterys versle: efektyvi politika ir strategijos skatinančios moterų verslumą“, kurio vienas iš partnerių buvo Verslo moterų asociacija. Seminare VMA valdybos pirmininkė Dalia Foigt-Norvaišienė skaitė pranešimą „Verslo moterų nevyriausybinė organizacija – efektyvus įrankis moterų verslumui skatinti“ bei kartu su Danijos, Švedijos, Norvegijos ir kitomis Lietuvos pranešėjomis dalyvavo diskusijoje apie paramos iniciatyvas moterims verslininkėms Šiaurės šalyse bei Lietuvoje.
  Moterys verslininkės sudaro tik apie trečdalį verslo atstovų Europoje. Nors politiniu lygiu moterų verslumą skatinančių priemonių daugėja, moterų kūrybiškumas ir jų verslumo galimybės išlieka nepanaudotas resursas tiek šalies mastu, tiek regionuose ir savivaldybėse, taip ribojant ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Aktyvesnį moterų dalyvavimą versle riboja įvairios kliūtys, tarp jų – sudėtingas šeimos ir verslo derinamumas, verslo ryšių ir kontaktų stoka, ribotos finansinės galimybės, pagalbos iš patyrusių verslininkų (mentorystės) trūkumas.
  Seminare dalyvavo moterys verslininkės, valstybės institucijų, mokslo centrų, nevyriausybinių organizacijų bei spaudos atstovai iš Lietuvos bei šiaurės šalių. Seminarą moderavo Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje direktorius Bo Harald Tillberg.
  Anne Berner, Suomijos Transporto ministrė, Suomijos Bendradarbiavimo su Šiaurės šalimis ministrė akcentavo, kaip sparčiai keičiasi moterų vaidmuo visuomenėje bei šeimoje: „Moterys keičia pasaulį. Moterys rūpinasi ne tik savimi, bet ir kitais – jos kovoja už bendrą gėrį…“ Suomijoje, anot jos, moterų vadovių daugiau, nei kitose Europos šalyse, tačiau ir šioje šalyje kai kurios moterys dar turi pakovoti su įsisenėjusiu požiūriu, jog verslas – vyriškas užsiėmimas. Tačiau, giliu A.Berner įsitikinimu, „stiklinės lubos“ egzistuoja tik pačių moterų galvose – iš esmės jos yra tik toms, kurios pačios jas pasirenka. „Džiaugiuosi, kad esu moteris. Ir tuo mėgaujuosi! Moterys turėtų dažniau taip galvoti…”
  Maurizio Mosca, Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ekspertas paminėjo keletą stereotipų, kurių visuomenei reikėtų jau kuo sparčiau nusikratyti, pvz., kad moterų verslas gali būti tik smulkus arba kad jis būtinai turi sietis tik su moteriškais dalykais. Daugybė pasaulinio lygio pavyzdžių tai neigia. Kaip vieną iš labiausiai išskirtinių moterų verslininkių bruožų p. Maurizio paminėjo tai, kad moterys žymiai labiau, nei vyrai, yra linkusios padėti kitoms moterims versle arba siekiant jo imtis.
  Diskusiją „Paramos iniciatyvos moterims verslininkėms – Šiaurės šalių ir Lietuvos realybė, patirtys ir gerieji pavyzdžiai“ pradėjusi Verslo moterų asociacijos valdybos pirmininkė Dalia Foigt–Norvaišienė pasakojo apie nevyriausybinių verslo moterų organizacijų istoriją, jų atsiradimo priežastis, formas. Kaip pagrindinius tokių organizacijų (klubų, asociacijų, tinklų ir kt.), privalumus ji minėjo tai, jog susiburdamos moterys išsprendžia daugybę klausimų: informacijos bei patirties pasidalinimo, savitarpio pagalbos, naujų kontaktų užmezgimo ir savo verslo plėtojimo… Maža to, moterys jaučia didžiulį poreikį tarpusavio bendravimui, joms svarbi ir galimybė realizuoti save prasmingoje veikloje, net jei ji ir neatlygintina. Nuo „vyriškų“ tokios organizacijos skiriasi tuo, kad paprastai jose nėra jokios ryškios hierarchijos ar tarpusavio konkurencijos.
  HOPE vykdančioji direktorė, Kølpin Group projektų vadovė Frederikke Lett (Danija), pratęsdama diskusiją minėjo, kad būtent pažįstamos moterys verslininkės, ją ir paskatino žengti itin drąsų žingsnį: „Buvau teisininkė, o dabar rašau žinomiems žurnalams apie kiną – įgyvendinau savo svajonę!”
  Verslininkė ir Trondheim savivaldybės Kultūros ir verslo skyriaus padėjėja Jaya Thomlison (Norvegija) visą susirinkusią auditoriją privertė gerai susimąstyti, pateikdama klausimą: „Ar yra jūsų gyvenime kažkas, kas jus riboja? Ką norėtumėt nuveikti, ko dar vis nedrįsot imtis?“ O savo pranešimo pabaigoje ji dar patarė: „Niekada nenuvertinkit mažų dalykų. Jų suma keičia mūsų pasaulį“.
  Apie verslo paramos organizacijų indėlį į lyčių lygybę Švedijoje pasakojo Sarah Nilson, Winnet Vastra Gotaland projektų vadovė (Švedija).
  „Versli Lietuva“ projektų vadovė Živilė Baušienė pristatė portalo verslovartai.lt teikiamas galimybes ir privalumus, steigiant verslą bei mėginant jį plėtoti ne tik Lietuvioje, bet ir kitose šalyse.
  Monika Stankevičiūtė iš NVO Avilys pristatė temą apie moteris, kaip socialinio verslo lyderes: šio tipo versle vyrai audaro tik trečdalį. „Matyt, priežastis tame, kad moterys turi daugiau empatijos. Joms rūpi plačiau, nei tai, kuo jos pačios gyvena…“
  Seminarą organizavo Šiaurės ministrų taryba, Europos lyčių lygybės institutas, Suomijos, Norvegijos, Danijos ir Švedijos ambasados Lietuvoje, Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Ūkio ministerija, Lietuvos Verslo moterų asociacija.